Grau mitjà

Tècnic en Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor

 • Mòduls Primer curs
  • Seguretat en el muntatge i manteniment d'equips i d'instal·lacions
  • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
  • Màquines i equips frigorífics
  • Electrotècnia
  • Tècniques de mecanitzat i unió per al muntatge i manteniment d'instal·lacions
  • Instal·lacions elèctriques i automatismes
 • Mòduls segon curs ( dos trimestres)
  • Formació i orientació laboral
  • Instal·lacions frigorífiques
  • Instal·lacions de climatització i ventilació
  • Instal·lacions de producció de calor
  • Instal·lacions d'aigua i gas
 • Tercer trimestre  FCT
  • Empresa de climatització i Instal·lacions frigorífiques
  • Empresa de calefacció i fontaneria

.