NOTES DE TALL

Quadre comparatiu de les notes de tall a Catalunya:

http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/prein/info/listat/index.html

Quadre notes de tall a la UIB:

http://estudis.uib.cat/digitalAssets/189/189317_notes_tall_1112.pdf