CONVOCATÒRIA BEQUES CURS 2010/2011

CONVOCATÒRIA BEQUES CURS 2010/2011

BOE 03/07/2010

- Beques de caràcter general per a l’alumnat dels estudis següents:

- batxillerat (1r i 2n curs),

- formació professional (grau mitja i grau superior),

- ensenyaments artístics professionals,

- ensenyaments d’esports,

- ensenyaments d’idiomes en EOI,

- ensenyaments artístics superiors,

- estudis religiosos superiors,

- estudis militars superiors.

Termini de la sol•licitud: Entre el 5 de juliol i el 30 de setembre de 2010.

Informació: http://www.mec.es

Les sol•licituds han d’emplenar-se a través de la pàgina Web del Ministerio de Educación (www.educacion.es). La informació relativa a aquestes beques es troba també publicada en la pàgina Web de la Conselleria d'Educació.

- Beques per realitzar estudis universitaris:

Termini de la sol•licitud: del 5 de juliol al 15 d’octubre de 2010

Informació: http://www.mec.es

Les sol•licituds han d’emplenar-se a través de la pàgina Web del Ministerio de Educación (www.educacion.es).

.