PROVES ADMISSIÓ ALS GRAUS D'EDUCACIÓ INFANTIL I/O PRIMÀRIA

UIB PAP a la UIB 

 

Matrícules proves PAP de la UIB:

Del 3 al 7 de maig