PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS D'FP

* LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (18/06/2020)

* LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà  (05/06/2020)