PROCÉS D'ADMISSIÓ ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Ateses les mesures adoptades i canvis en matèria educativa derivades de la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, una vegada publicades les Instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de formació professional i d’estudis artístics superiors de disseny a les Illes Balears per al curs 2019-2020 i, atès que les proves d’accés s’ajornaran als dies 8 i 9 de juliol, s’ha decidit fer canvis en el procés d’admissió als cicles formatius de formació professional per al curs 2020-2021.

Amb la finalitat de no deixar que aquestes circumstàncies que estem vivint deixin enrere cap dels futurs alumnes de formació professional, el termini de sol·licituds d’admissió serà de dia 17 d’agost al 7 de setembre de 2020.

Els procediments per a la sol·licitud d’admissió seran els mateixos que hi ha hagut fins ara:

a) Mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es pot accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i a la de Formació Professional.

b) Mitjançant el model de sol·licitud en paper d’admissió als cicles formatius de formació professional, que es podrà descarregar des de la pàgina web de Formació Professional.

En ambdós casos, s’ha de presentar al centre educatiu on la persona interessada vol cursar el cicle en primera opció.

Una de les novetats d’aquest procediment d’admissió serà que la persona interessada podrà sol·licitar fins a 10 opcions de cicles formatius que vol cursar, en el cas de cicles de grau mitjà i grau superior i fins a 5 opcions en el cas del cicles d’FPB.

Calendari del procés d'admissió a cicles formatius de les Illes Balears per al pròxim curs 2020-2021.

Oferta de Cicles Formatius curs 2020-2021.

Més informació aquí.