DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ DE TASQUES- CONFINAMENT

Nivell Grup Planificació
1r ESO A Planificació setmanal 1A
B Planificació setmanal 1B
C Planificació setmanal 1C
D Planificació setmanal 1D
E Planificació setmanal 1E
2n ESO A Planificació setmanal 2A
B Planificació setmanal 2B
C Planificació setmanal 2C
D Planificació setmanal 2D
E Planificació setmanal 2E
3r ESO A Planificació setmanal 3A
B Planificació setmanal 3B
C Planificació setmanal 3C
D Planificació setmanal 3D
E Planificació setmanal 3E
P Planificació setmanal 3P
4t ESO A,B,C,D,P Planificació setmanal 4t
FPB 1r Planificació setmanal 1r
1r BAT A,B,C,D Planificació setmanal 1r Batxillerat
2n BAT A,B,C Planificació setmanal 2n Batxillerat