PROVA D'APTITUD PERSONAL (PAP) PER A L'ACCÉS ALS GRAUS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA

PAP Catalunya