CONVOCATÒRIA AJUDES ERASMUS+ PER A FP DE GRAU SUPERIOR. CURS 2019-20.

Convocatòria Erasmus KA103 GS

Una vegada finalitzat el termini establert a la convocatòria,

comunicam que no s'ha presentat cap sol·licitud.