PLA EVACUACIÓ I CALENDARI EXÀMENS

TUTORIA 31/1O

 

Dijous a les 14h cada grup de 1r de Batxillerat revisarà el pla d'evacuació amb el seu tutor i farà una valoració del calendari d'exàmens per fer una proposta de cara a la segona ronda.