INFORMACIONS

INFORMACIONS DIVERSES

 

Dijous 19 de setembre hi haurà tutoria per tractar temes diversos:

- Calendari del curs

- Usuaris de correu i aula virtual

- Comprovació de matrícula

- Xerrades preuniversitàries

- Fira d'Estudis Superiors