ADHESIÓ AL MANIFEST CONTRA LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL DE MENORCA

La Comissió de Medi Ambient del centre s'ha adherit al MANIFEST CONTRA LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL DE MENORCA elaborat per la Sindicatura de Greuges.

La Sindicatura de Greuges de Menorca atén totes les queixes presentades pels ciutadans i associacions de l’illa en relació amb l’actuació del Consell Insular de Menorca. D’acord amb el seu reglament, també ha d'actuar per pròpia iniciativa quan entengui que es produeixin situacions que vulnerin els drets dels menorquins.

En el cas de la contaminació atmosfèrica produïda per la central tèrmica del Port de Maó el dret a un medi ambient saludable no ha estat respectat degudament. Per aquest motiu donam suport a aquest Manifest.

MANIFEST PETIT