MATRÍCULES D'HONOR. CURS 2017-2018

08061073140807307344

L'esforç, la constància, la curiositat i l'afany de superació personal són les arrels d'un arbre que dona bon fruit. El claustre de professorat i l'equip directiu de l'institut Josep Maria Quadrado fa arribar l'enhorabona als quatre  alumnes de 2n de Batxillerat del curs 2017-2018, Laura Florit Lluch, Anouk Rosselló Domine, Biel Mercadal Serra i Antònia Font Forcada, que han estat distingits amb Matrícula d'Honor.