PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ 2018:

PROVA G. MITJÀ

 

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR 2018:

PROVA G.SUPERIOR