CALENDARI PROVES SETEMBRE

 1r ESO (AULA 14)

Horari

Divendres 1

Dilluns 4

8-10 h.

MATEMÀTIQUES

CATALÀ

10-12 h.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

VALORS ÈTICS /RELIGIÓ

12-14 h.

ANGLÈS

BIOLOGIA I GEOLOGIA


16.30-18 h.

CASTELLÀ

EDUCACIÓ FÍSICA

18-19.30 h

PLÀSTICA

 

 

2n ESO (AULA 17)

Horari

Divendres 1

Dilluns 4

8-10 h.

MATEMÀTIQUES

CATALÀ

10-12 h.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

VALORS ÈTICS /RELIGIÓ

12-14 h.

ANGLÈS

FÍSICA I QUÍMICA


 

16.30-18 h.

CASTELLÀ

EDUCACIÓ FÍSICA

18-19.30 h.

PLÀSTICA / MÚSICA / FRANCÈS

 

19.30-21 h.

TECNOLOGIA


3r ESO (AULA 19)

Horari

Divendres 1

Dilluns 4

8-10 h.

MATEMÀTIQUES

CATALÀ

10-12 h.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

VALORS ÈTICS /RELIGIÓ/

BIOLOGIA GEOLOGIA

12-14 h.

ANGLÈS

FÍSICA I QUÍMICA16.30-18 h.

CASTELLÀ

EDUCACIÓ FÍSICA

18-19.30 h

PLÀSTICA / MÚSICA / FRANCÈS

 

19.30-21 h.

TECNOLOGIA

 

 

4t ESO (AULA 19)

Horari

Divendres 1

Dilluns 4

8-10 h.

MATEMÀTIQUES

CATALÀ

10-12 h.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

VALORS ÈTICS /RELIGIÓ/FILOSOFIA

12-14 h.

ANGLÈS

FÍSICA I QUÍMICA / LLATÍ


16.30-18 h.

CASTELLÀ

EDUCACIÓ FÍSICA

BIOLOGIA I GEOLOGIA (4t ESO)

CIÈNCIES APLICADES (4t ESO)

18-19.30 h

PLÀSTICA / MÚSICA / FRANCÈS

ECONOMIA

INICIATIVA EMPR. (4t ESO)

19.30-21 h.

TECNOLOGIA

 


BATXILLERAT (AULES 20, 21, 22)

Horari

Divendres 1

Dilluns 4

8-10 h.

MAT I / MACS I / MAT II / MACS II

LLA I / GRE I

Fonaments de l'art I

ANG pendent 1r

CATALÀ I i II

10-12 h.

HMC / H.ESP /   H.ART

Literatura Univ.

Tecnologia indust. I

CAST pendent 1r   / CAT pendent 1r

FQ 1r / FAG / QUI 2n

FILOSOFIA 1r/

Ha. FILOSOFIA

Religió

12-14 h.

ANGLÈS I i II

 

16.30-18 h.

BIO I/II

ECONOMIA I/ II

Llenguatge i p. Musical

HMD

EDUCACIÓ FÍSICA 

18-19.30 h.

CAST I / II

AN. MUS I 

FPB (AULA 19) 

Horari

Divendres 1

Dilluns 4

8-10 h.

Ciències aplicades:

Mat + Bio

Operacions bàsiques de fabricació

10-12 h.

Comunicació i societat:

Castellà + Català+ Socials

Tancaments d’alumini

12-14 h.

Comunicació i societat:

ANGLÈS

 Soldadura i fusteria metàl·lica

LLIURAMENT DE NOTES DE 2n de Batxillerat

DILLUNS 4 de setembre a les 14h

LLIURAMENT DE NOTES ESO I 1r BAT: DIMECRES 6 a les  11h 

RECORDATORI: l’examen de setembre de l’EOIES (nivell intermedi 2) serà dia 4 de setembre a les 16h. a l’EOI