PROVES D'APTITUD (PAP)

Al menú ESTUDIS>Batxillerat>Universitats:informacions, podeu consultar les dates de matrícula i de realització de les proves per accedir a determinats graus a Catalunya (Traducció i interpretació, Educació Infantil i Primària, Ciències de l'activitat física i de l'esport, Cinema i mitjans audiovisuals ...).