SESSIONS DEL TALLER "FELDENKRAIS"

El calendari de les sessions del taller "FELDENKRAIS" és el següent:

1r A: dies 12 i 19 de gener

1r C: dies 9 i 16 de febrer

1r B: dies 23 i 30 de març

1r D: dies 4 i 11 de maig