RENOVACIO DEL CONSELL ESCOLAR

INICI DEL PROCÉS ELECTORAL PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR DE L'IES JOSEP MARIA QUADRADO

D'acord amb les instruccions rebudes de la Conselleria d'Educació i Universitats, es comunica a tota la comunitat educativa que s'obre el procés electoral que ha de renovar la meitat dels membres elegibles del Consell Escolar del centre dels estaments següents:

  • Professorat
  • Alumnat
  • Personal d'Administració i Serveis

No hi haurà eleccions de pares perquè aquestes es van realitzar l'any passat per cobrir totes les vacants, atès que l'any 2014 no es va presentar cap candidatura.

Per tal de donar inici al procés, dimecres dia 5 d'octubre a les 12 hores i al despatx del secretari, tindrà lloc el sorteig públic dels membres titulars i suplents que han d'integrar la Junta Electoral.

 

Ciutadella de Menorca, 30 de setembre de 2016
Miquel À. Casasnovas Camps
Director