Enquesta: noves tecnologies a l'aula

L'alumnat de 3r d'ESO i 1r de batxillerat participen en una enquesta anònima sobre l'ús de les noves tecnologies a l'aula realitzada per dues alumnes del màster de professorat.

Podeu contestar clicant en aquest enllaç:

http://bit.ly/novestecnologiesalaula