RESULTATS DE LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Dia 19 de novembre van tenir lloc les eleccions al Consell Escolar (pares i mares d'alumnes), amb els resultats següents:

Josep Lluís Mestres Zabala: 65 vots
Emma López Sanz: 36 vots
Antonio Franco Triay: 23 vots

Atès que hi ha dues vacants a cobrir, els candidats electes són Josep Lluís Mestres Zabala i Emma López Sanz.

.