ORIENTACIÓ A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2014-15

(pendent de confirmar oferta curs vinent)

CIUTADELLA

  • IES JM. QUADRADO

INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

  • IES M.ÀNGELS CARDONA 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

CUINA I GASTRONOMIA

SERVEIS EN RESTAURACIÓ

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

 

FERRERIES

  • IES BIEL MARTÍ  

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

 

ALAIOR

  • IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

ACTIVITATS COMERCIALS

 

MAÓ

  • IES CAP DE LLEVANT

CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL ***

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA ***

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR

***LOGSE                          

  • IES PASQUAL CALBÓ

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

MECANITZAT

JARDINERIA I FLORISTERIA

  • IES JOAN RAMIS

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

.