PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

Inscripció: del 11 de juliol a 17 de juliol de 2014 en el centre on faràs sa prova.

GRAU MITJÀ:

 • Dates de la prova: 2 i 3 de setembre de 2014
 • Centre: IES Biel Martí (Ferreries)

GRAU SUPERIOR:

 • Dates de la prova: 2 i 3 de setembre de 2014
 • Centres. IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella): Opció d'Humanitats i Ciències Socials. IES Cap de Llevant (Maó): Opció de Ciències de la Salut i Mediambientals. IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó): Opció de Ciències i Tecnologia

Més informació formacioprofessional.caib.es

                       Proves d'accés a cicles formatius

.

CURSOS SOIB. ACCIONS FORMATIVES GRATUÏTES

1 - MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES D’AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL (Dirigides prioritàriament a treballadors i treballadores ocupats)

2 - MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS CALORÍFIQUES (Dirigides prioritàriament a treballadors i treballadores desocupats)

 • DATA D’INSCRIPCIÓ: 10/06 /2014 a 10/07/2014
 • INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ i REALITZACIÓ:
  IES JOSEP M. QUADRADO
  C/ Mallorca 65
  Ciutadella de Menorca

.