PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS. CONVOCATÒRIA 2020

Proves accés CF

PPAA CFGS     Informació PPAA CFGM 2020

 Trobareu més informació a la pàgina web de Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.