BEQUES PER A L'ALUMNAT DE NIVELLS POST-OBLIGATORIS (BATXILLERAT, CFGM, CFGS, FPB)

S'han convocat les BEQUES PER A L'ALUMNAT DE NIVELLS POST-OBLIGATORIS (BATXILLERAT, CFGM, CFGS, FPB)

Termini de presentaci├│ de sol┬Ělicituds: OBERT des del 17 d'agost de 2018 fins l'1 d'octubre de 2018

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html